Archive for Tháng Năm, 2010

h1

28/05/2010

VÔ DUNG - thơ Đặng Tấn Tới - thư pháp THíCH TRí GIẢI

VÔ DUNG

Phùng phù dung

Tương tư dung

Sát liêu dung

Tuyệt thu tụng

Huyết dung

Vô dung

(trích trong TÂM THU KINH, thi phẩm 1970)

Advertisements